Neem Contact op met De Blije Bank: Vragen, Hulp en Advies over Geld en Leningen

Inleiding

De privacy van onze gebruikers is van groot belang voor De Blije Bank. In dit artikel wordt het privacybeleid uiteengezet met betrekking tot de manier waarop informatie van onze gebruikers wordt verzameld, gebruikt, bewaard en beschermd. Hierbij wordt ook specifiek ingegaan op het gebruik van cookies, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving omtrent privacy en gegevensbescherming. Dit privacybeleid is van toepassing op alle pagina’s en diensten die binnen het domein deblijebank.nl vallen.

Verzamelen van persoonsgegevens

De Blije Bank kan verschillende soorten informatie van haar gebruikers verzamelen en verwerken, zoals identificatiegegevens (zoals naam, adres, geboortedatum en contactgegevens), financiële informatie (zoals bankrekeningnummer en kredietgeschiedenis), en technische gegevens (zoals IP-adres en browsertype). Het verzamelen van deze gegevens kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden, om het functioneren van de website en applicaties te optimaliseren, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst. Ook De Blije Bank maakt gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies, die elk verschillende doeleinden dienen en op verschillende manieren inwerken op de privacy van de gebruiker. Hieronder worden de meest voorkomende categorieën van cookies besproken.

Functionele cookies

Functionele of technische cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website correct functioneert en om gebruikers toegang te verschaffen tot de diensten en functionaliteiten. Zulke cookies onthouden bijvoorbeeld inloggegevens of taalinstellingen, zodat de gebruiker bij een volgend bezoek niet opnieuw deze gegevens hoeft in te voeren. Voor het gebruik van deze cookies is geen expliciete toestemming van de gebruiker vereist.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website door haar bezoekers, zoals welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe de bezoekers op de website terechtkomen, en hoe lang zij op de site verblijven. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van de gebruiker. Indien het gebruik van deze cookies geen of beperkte gevolgen heeft voor de privacy van de gebruiker, is geen expliciete toestemming vereist. In andere gevallen moet er wel toestemming worden gevraagd voor het gebruik van deze cookies.

Tracking cookies

Tracking cookies, ook wel marketing- of advertentiecookies genoemd, worden gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker te monitoren en een profiel op te bouwen, om vervolgens gerichte (online) advertenties aan te kunnen bieden. Tracking cookies kunnen ook door derde partijen op de website worden geplaatst en zijn onderhevig aan het privacybeleid van die partijen. Voor het gebruik van deze cookies is altijd toestemming van de gebruiker vereist.

Toestemming en beheer van cookies

Bij het eerste bezoek aan deblijebank.nl wordt door middel van een cookiemelding informatie verstrekt over het gebruik van cookies en de mogelijkheid geboden om instellingen te beheren en toestemming te geven of intrekken voor het gebruik van niet-noodzakelijke cookies. Tevens is het mogelijk om via de browserinstellingen cookies te blokkeren, beheren of verwijderen. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter de goede werking van de website aantasten.

Bewaartermijn en beveiliging van gegevens

De Blije Bank bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast worden maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongewild verlies, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging.

Rechten van betrokkenen

Gebruikers hebben op grond van de AVG verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, rectificatie, beperking, verzet en het recht om vergeten te worden. Om deze rechten uit te oefenen, kan men contact opnemen met De Blije Bank via de aangeboden contactmogelijkheden op de website.

Wijzigingen in het privacybeleid

De Blije Bank behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Gebruikers worden geadviseerd regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op. We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en werken continu aan het verbeteren van onze veiligheidsmaatregelen.

.