Geld lenen van familie: is het een verstandige keuze?

Geld lenen bij familie: wat zijn de haken en ogen?

Voordat je geld leent bij familie, is het belangrijk om je goed te informeren over de voor- en nadelen van zo’n lening. Geld lenen bij familie, ook wel een onderhandse lening genoemd, kan in sommige gevallen voordeliger zijn dan bij een bank. Toch zijn er ook risico’s aan verbonden. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten van het lenen van geld bij familie en geven we je handvatten om een weloverwogen keuze te maken.

Geld lenen bij familie: onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening waarbij het geld direct van een familielid of vriend wordt geleend, zonder tussenkomst van een financiële instelling. De voorwaarden voor deze lening, zoals de rente en aflossing, worden in onderling overleg bepaald en vastgelegd in een leenovereenkomst.

Voordelen van geld lenen bij familie

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het lenen van geld bij familie. Hieronder zetten we de belangrijkste voordelen op een rij:

 • Flexibiliteit: Je kunt samen met je familielid de voorwaarden van de lening bepalen, zoals de rente, aflossingstermijn en eventuele vervroegde aflossingsmogelijkheden.
 • Lagere rente: Omdat er geen financiële instelling bij betrokken is, zijn er minder kosten en kun je samen een lagere rente afspreken dan bij een bank.
 • Makkelijker toegankelijk: Voor sommige mensen is het lastig om een lening af te sluiten bij een bank, bijvoorbeeld door een BKR-registratie. In zo’n geval kan een onderhandse lening uitkomst bieden.

Nadelen van geld lenen van familie

Ondanks de voordelen, zijn er ook nadelen verbonden aan het lenen van geld bij familie. De belangrijkste nadelen zijn:

 • Invloed op de familierelatie: Geld kan spanningen veroorzaken binnen de familie. Het is daarom belangrijk om goede afspraken te maken en deze vast te leggen in een leenovereenkomst.
 • Aflossingsverplichting: Het kan een zware last zijn om iedere maand een deel van de lening af te lossen. Zorg ervoor dat je goed naar je financiële situatie kijkt voordat je een lening aangaat.
 • Geen wettelijke bescherming: Bij een onderhandse lening worden de afspraken in een leenovereenkomst vastgelegd, maar er is geen wettelijke bescherming zoals bij bijvoorbeeld een bank. Als er problemen ontstaan, kan het lastig zijn om je recht te halen.

Hoe stel je een goede leenovereenkomst op?

Een leenovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen de lener en de uitlener, waarin alle afspraken met betrekking tot de lening worden vastgelegd. Het is belangrijk om heldere afspraken te maken en deze vast te leggen in een leenovereenkomst om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen. Een leenovereenkomst moet in ieder geval de volgende zaken bevatten:

 • Het bedrag van de lening
 • De rente
 • De aflossingstermijn
 • Eventuele vervroegde aflossingsmogelijkheden
 • De gevolgen bij niet-nakoming van de overeenkomst

Daarnaast kunnen aanvullende afspraken worden opgenomen, zoals een onderpand of een garantstelling door een derde partij.

Hoe ziet de Belastingdienst een onderhandse lening?

De Belastingdienst ziet een onderhandse lening als een vermogensbestanddeel. Dit betekent dat de lening in box 3 valt, onder de post ‘schulden’. De ontvanger van de lening moet de lening dus opgeven bij zijn belastingaangifte. Bij de uitlener wordt de rente die wordt ontvangen belast in box 1 als ‘inkomsten uit werk en woning’.

Hoe hoog mag een onderhandse lening zijn?

Er is geen wettelijk maximumbedrag voor een onderhandse lening. Het bedrag van de lening hangt af van de financiële situatie van zowel de lener als de uitlener. Het is belangrijk om goed te kijken naar het bedrag dat je kunt en wilt lenen, zodat je in de toekomst niet in financiële problemen komt.

Conclusies

Geld lenen van familie kan voordelig zijn, maar brengt ook risico’s met zich mee. Het is belangrijk om goed na te denken over de voor- en nadelen en een weloverwogen keuze te maken. Stel een duidelijke leenovereenkomst op en houd je aan de afspraken om problemen in de toekomst te voorkomen. Ten slotte, bekijk ook alternatieve financieringsopties en betrek de belastingaspecten in je overweging.

Alternatief: schenken

Een alternatief voor het lenen van geld bij familie is schenken. Een schenking is een gift waarbij er geen tegenprestatie wordt verwacht. Onder bepaalde voorwaarden kunnen schenkingen belastingvrij plaatsvinden. Beoordeel of een schenking een betere optie kan zijn binnen jouw situatie.

Ik en Katie, 55 jaar en ik weet veel van Leningen, geld en krediet ;)